OFICIUL REGISTRULUI NAȚIONAL AL INFORMAȚIILOR SECRETE DE STAT

Prezentare

Cadrul legal

Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat (ORNISS) a fost înfiinţat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 153 din 7 noiembrie 2002, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 826 din 15 noiembrie 2002, aprobată prin Legea nr. 101/24.03.2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 207 din 31.03.2003. [legislaţie]

Atribuţii

ORNISS exercită atribuţii de reglementare, autorizare, evidenţă şi control în conformitate cu prevederile Legii nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, ale Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 585/2002, şi ale Normelor privind protecţia informaţiilor clasificate ale Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 353/2002. În acest scop, ORNISS:

a) organizează evidenţa listelor şi a informaţiilor secrete de stat, a termenelor de menţinere în nivelul de clasificare, a personalului verificat şi avizat pentru lucrul cu informaţiile secrete de stat şi a registrelor de autorizări de la instituţiile care deţin sau care utilizează informaţii clasificate;
b) elaborează norme, instrucţiuni şi proceduri pentru protecţia informaţiilor naţionale clasificate şi, respectiv, a informaţiilor clasificate ale Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord;
c) asigură respectarea standardelor naţionale şi, respectiv, ale NATO privind gestionarea documentelor clasificate;
d) cooperează cu instituţiile publice, inclusiv cu cele care au atribuţii privitoare la protecţia informaţiilor clasificate, potrivit legii;
e) aprobă eliberarea certificatelor de securitate pentru acces la informaţii naţionale clasificate;
f) eliberează certificate de securitate pentru acces la informaţii NATO clasificate şi pentru participarea la activităţi organizate în cadrul Alianţei Nord-Atlantice;
g) stabileşte cerinţele de securitate pentru încăperile şi containerele speciale, mecanismele de închidere, sistemele de cifru şi încuietori şi autorizează utilizarea lor pentru păstrarea informaţiilor secrete de stat;
h) organizează şi coordonează activităţile de pregătire a structurilor şi funcţionarilor de securitate din cadrul instituţiilor care gestionează informaţii clasificate;
i) eliberează, în condiţiile prevăzute de standardele naţionale, autorizaţii speciale pentru fotografierea, filmarea, cartografierea sau executarea de lucrări de arte plastice pe teritoriul României, în obiective sau locuri de importanţă deosebită pentru protecţia informaţiilor clasificate;
j) asigură, prin intermediul agenţiilor specializate, implementarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România şi a Normelor privind protecţia informaţiilor clasificate ale Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord în România, referitoare la protecţia informaţiilor stocate în cadrul sistemelor de prelucrare şi transmitere automată a datelor;
k) coordonează implementarea unitară la nivel naţional a măsurilor de protecţie a informaţiilor clasificate din domeniul industrial;
l) eliberează autorizaţii şi certificate de securitate industrială în conformitate cu standardele în domeniu;
m) organizează evidenţa autorizaţiilor şi a certificatelor de securitate industrială la nivel naţional;
n) organizează şi controlează Sistemul Naţional de Registre (SNR), a cărui bază este Registrul Central;
o) efectuează constatări în cazurile de nerespectare a prevederilor legale de securitate ce pot induce riscuri pentru securitatea informaţiilor clasificate, îl informează operativ pe primul-ministru şi ia măsurile legale ce se impun;
p) avizează acordurile internaţionale departamentale care privesc protecţia informaţiilor clasificate;
q) coordonează, la dispoziţia primului-ministru, activităţile necesare negocierii şi încheierii acordurilor internaţionale în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate;
r) acreditează şi reacreditează sistemele de protecţie a informaţiilor clasificate.

Relaţii interinstituţionale

În vederea îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin ORNISS, este abilitat să solicite informaţiile necesare de la conducătorii autorităţilor şi ai instituţiilor publice, ai agenţilor economici cu capital integral sau parţial de stat şi ai altor persoane juridice de drept public ori privat.
Conducătorii autorităţilor şi ai instituţiilor publice, ai agenţilor economici cu capital integral sau parţial de stat şi ai altor persoane juridice de drept public ori privat au obligaţia de a pune la dispoziţia ORNISS datele şi informaţiile referitoare la protecţia informaţiilor clasificate din domeniul lor de activitate, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege.

Sari la conținut