OFICIUL REGISTRULUI NAȚIONAL AL INFORMAȚIILOR SECRETE DE STAT

Contact

Audiențele sunt acordate de către Directorul General, în fiecare zi de marți, în intervalul orar 12.00 – 14.00.

Acordarea unei audiențe se face în situația în care v-ați adresat anterior structurilor de specialitate în vederea clarificării unei situații existente în legătură cu obiectul de activitate al ORNISS, iar răspunsul primit nu conține toate elementele necesare soluționării problemei dumneavoastră.

Înscrierile în audiență se pot face la sediul instituției din str. Mureș nr.4, sector 1, București sau pe adresa de e-mail relatii.publice@orniss.ro.

Înscrierile NU se fac telefonic.

Pentru a fi înscriși pe lista de audiențe, solicitanții vor completa o cerere tip, o declarație de consimțământ pentru prelucrarea datelor cu caracter personal (RGPD), vor anexa copie a actului de identitate, copia răspunsului primit de la structura de specialitate căreia s-au adresat anterior sau orice alte documente pe care le consideră relevante în susținerea solicitării, urmând să i se comunice în scris data și ora audienței.

Cu două zile înainte de data audienței, solicitanții vor fi contactați telefonic în vederea confirmării desfășurării audiențelor în ziua programată. În cazul în care solicitantul nu se poate prezenta la data stabilită va fi reprogramat ulterior, conform disponibilităților programului de audiențe.

Documentele pentru înscriere la audiențele Directorului General al ORNISS se depun la biroul Registratură situat la parter în str. Mureș nr.4, sector 1, București, cu acces prin poarta B, fie pe adresa de e-mail relatii.publice@orniss.ro.

NU vor fi înscrise pe lista de audiențe personale care solicită ca aceste consultări cu Directorul General să aibă ca scop soluționarea unor probleme care nu sunt de competența ORNISS, acestea urmând a fi îndrumate și direcționate către instituțiile sau autoritățile competente pentru rezolvarea problemei.

Pentru persoanele care nu specifică în mod clar motivul solicitării audienței, nu depun documentele doveditoare subiectului invocat sau completează în cererea de audiență ca fiind “probleme personale”, ne rezervăm dreptul de a nu îi înscrie pe lista de audiențe. Persoanele care au primit un răspuns final în urma audienței acordate, nu mai pot beneficia de o altă audiență având același subiect.

Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public

Sari la conținut