OFICIUL REGISTRULUI NAȚIONAL AL INFORMAȚIILOR SECRETE DE STAT

Conducere

CONDUCEREA INSTITUȚIEI

ORNISS este condus de un director general asimilat funcţiei de secretar de stat, numit prin decizia primului-ministru, cu avizul Consiliului Suprem de Apărare a Ţării. Directorul General al Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat este domnul Prof. univ. dr. Marius PETRESCU.


Directorul general prezintă Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, anual şi ori de câte ori este nevoie, informări privind activitatea desfăşurată de ORNISS.


Directorul general prezintă primului-ministru, anual şi ori de câte ori este nevoie, informări, evaluări şi analize ale situaţiei din domeniul de responsabilitate, precum şi propuneri concrete de remediere a deficienţelor constatate şi de perfecţionare a cadrului de activitate specifică.

Sari la conținut