OFICIUL REGISTRULUI NAȚIONAL AL INFORMAȚIILOR SECRETE DE STAT

Containere destinate protecţiei informaţiilor clasificate

Containere destinate protecţiei informaţiilor clasificate

Containerele destinate protecţiei informaţiilor clasificate trebuie să respecte condiţiile prevăzute în „Cerinţele minime pentru containerele destinate protecţiei informaţiilor clasificate, pentru mecanismele de închidere, sistemele cu cifru şi încuietorile acestora”, aprobate prin Ordinul nr.443 din 31.10.2003 al Directorului general al ORNISS.

 

În cazul instituţiilor în care au fost stabilite, potrivit legii, structuri şi măsuri proprii privind coordonarea şi controlul activităţii referitoare la protecţia informaţiilor secrete de stat, se pot aplica şi prevederile Ordinului nr.182 din 26 aprilie 2004 al Directorului general al ORNISS.

 

Evaluarea conformităţii containerelor destinate protecţiei informaţiilor clasificate, conform art.16 alin.2 din Cerinţele minime sus-menţionate, se face de către o entitate evaluatoare şi se finalizează cu un certificat de conformitate.

 

Entităţile evaluatoare se desemnează conform procedurii aprobate prin Ordinul nr.174 din 07.04.2004 al Directorului general al ORNISS şi pot realiza sarcini specifice privind atestarea conformităţii containerelor destinate protecţiei informaţiilor clasificate după obţinerea certificatului de recunoaştere.

 

În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 443 din 31.10.2003, art.16(3), ORNISS ţine evidenţa centralizată a certificatelor de conformitate eliberate de entităţile evaluatoare.

 

În baza procedurii aprobate prin Ordinul nr. 51/02.04.2009 al Directorului general al ORNISS, entităţile evaluatoare care au dobândit certificat de recunoaştere, până în prezent, se regăsesc în lista centralizată a entităţilor evaluatoare.

Sari la conținut