OFICIUL REGISTRULUI NAȚIONAL AL INFORMAȚIILOR SECRETE DE STAT

ORNISS

Autoritate la nivel național în domeniul securității informațiilor clasificate

Cadru legal

Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat (ORNISS) a fost înfiinţat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 153 din 7 noiembrie 2002, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 826 din 15 noiembrie 2002, aprobată prin Legea nr. 101/24.03.2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 207 din 31.03.2003.

Atribuții ORNISS

ORNISS exercită atribuţii de reglementare, autorizare, evidenţă şi control în conformitate cu prevederile Legii nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, ale Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, şi ale Normelor privind protecţia informaţiilor clasificate ale Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord în România.

Relaţii interinstituţionale

În vederea îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin ORNISS, este abilitat să solicite informaţiile necesare de la conducătorii autorităţilor şi ai instituţiilor publice, ai agenţilor economici cu capital integral sau parţial de stat şi ai altor persoane juridice de drept public ori privat.

CERERI ȘI FORMULARE

Cereri și formulare specifice pentru Securitatea Industrială și Securitatea personalului.

DECLARAȚII DE AVERE ȘI INTERESE

Declaraţii de avere si de interese afisate conform dispozitiilor Legii 176/2010, privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice.

INFORMAȚII UTILE

Acces facil la întreaga gamă de produse și servicii din portofoliul Oficiului Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat.

Sari la conținut