Prezentare
pagina anterioară english version
prezentare
legislatie
proceduri
formulare
stiri
informatii utile
adrese utile
informatii de contact
 
 

Cadrul legal

Oficiul Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat (ORNISS) a fost înființat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 153 din 7 noiembrie 2002, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 826 din 15 noiembrie 2002, aprobată prin Legea nr. 101/24.03.2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 207 din 31.03.2003. [legislație]

 

  Conducerea ORNISS

sediul ORNISS


Atribuții

ORNISS exercită atribuții de reglementare, autorizare, evidență și control în conformitate cu prevederile Legii nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, ale Standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 585/2002, și ale Normelor privind protecția informațiilor clasificate ale Organizației Tratatului Atlanticului de Nord în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 353/2002. În acest scop, ORNISS:

a) organizează evidența listelor și a informațiilor secrete de stat, a termenelor de menținere în nivelul de clasificare, a personalului verificat și avizat pentru lucrul cu informațiile secrete de stat și a registrelor de autorizări de la instituțiile care dețin sau care utilizează informații clasificate;

b) elaborează norme, instrucțiuni și proceduri pentru protecția informațiilor naționale clasificate și, respectiv, a informațiilor clasificate ale Organizației Tratatului Atlanticului de Nord;
c) asigură respectarea standardelor naționale și, respectiv, ale NATO privind gestionarea documentelor clasificate;

d) cooperează cu instituțiile publice, inclusiv cu cele care au atribuții privitoare la protecția informațiilor clasificate, potrivit legii;

e) aprobă eliberarea certificatelor de securitate pentru acces la informații naționale clasificate;

f) eliberează certificate de securitate pentru acces la informații NATO clasificate și pentru participarea la activități organizate în cadrul Alianței Nord-Atlantice;

g) stabilește cerințele de securitate pentru încăperile și containerele speciale, mecanismele de închidere, sistemele de cifru și încuietori și autorizează utilizarea lor pentru păstrarea informațiilor secrete de stat;

h) organizează și coordonează activitățile de pregătire a structurilor și funcționarilor de securitate din cadrul instituțiilor care gestionează informații clasificate;

i) eliberează, în condițiile prevăzute de standardele naționale, autorizații speciale pentru fotografierea, filmarea, cartografierea sau executarea de lucrări de arte plastice pe teritoriul României, în obiective sau locuri de importanță deosebită pentru protecția informațiilor clasificate;

j) asigură, prin intermediul agențiilor specializate, implementarea Standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate în România și a Normelor privind protecția informațiilor clasificate ale Organizației Tratatului Atlanticului de Nord în România, referitoare la protecția informațiilor stocate în cadrul sistemelor de prelucrare și transmitere automată a datelor;

k) coordonează implementarea unitară la nivel național a măsurilor de protecție a informațiilor clasificate din domeniul industrial;

l) eliberează autorizații și certificate de securitate industrială în conformitate cu standardele în domeniu;
m) organizează evidența autorizațiilor și a certificatelor de securitate industrială la nivel național;

n) organizează și controlează Sistemul Național de Registre (SNR), a cărui bază este Registrul Central;

o) efectuează constatări în cazurile de nerespectare a prevederilor legale de securitate ce pot induce riscuri pentru securitatea informațiilor clasificate, îl informează operativ pe primul-ministru și ia măsurile legale ce se impun;

p) avizează acordurile internaționale departamentale care privesc protecția informațiilor clasificate;

q) coordonează, la dispoziția primului-ministru, activitățile necesare negocierii și încheierii acordurilor internaționale în domeniul protecției informațiilor clasificate;

r) acreditează și reacreditează sistemele de protecție a informațiilor clasificate.

Relații interinstituționale

În vederea îndeplinirii atribuțiilor ce îi revin ORNISS, este abilitat să solicite informațiile necesare de la conducătorii autorităților și ai instituțiilor publice, ai agenților economici cu capital integral sau parțial de stat și ai altor persoane juridice de drept public ori privat.
Conducătorii autorităților și ai instituțiilor publice, ai agenților economici cu capital integral sau parțial de stat și ai altor persoane juridice de drept public ori privat au obligația de a pune la dispoziția ORNISS datele și informațiile referitoare la protecția informațiilor clasificate din domeniul lor de activitate, cu excepția cazurilor prevăzute de lege.

 
 
înapoi sus
pagina anterioară
 
    
©2017 Oficiul Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat - ORNISS
Modificarea neautorizată a acestui site se pedepsește conform legii.