Legislație
pagina anterioară english version
prezentare
legislatie
proceduri
formulare
stiri
informatii utile
adrese utile
informatii de contact
 
 
 

ORDIN nr. 487 din 21 noiembrie 2003
privind aprobarea Directivei INFOSEC tehnice și de implementare a securității criptografice și a mecanismelor criptografice NATO - IC 3
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 866 din 5 decembrie 2003

În temeiul prevederilor art. 1 alin. (4) lit. b) și g) și ale art. 3 alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 153/2002 privind organizarea și funcționarea Oficiului Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat, aprobată prin Legea nr. 101/2003,

directorul general al Oficiului Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat emite prezentul ordin.

ART. 1

Se aprobă Directiva INFOSEC tehnică și de implementare a securității criptografice și a mecanismelor NATO - IC 3, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

ART. 2

Directiva prevăzută la art. 1 este elaborată în conformitate cu cerințele politicii de securitate NATO și cu directivele Oficiului Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat privind domeniul INFOSEC și va fi folosită de către Agenția pentru Distribuirea Materialului Criptografic (ADMC), autoritățile operaționale ale sistemelor informatice și de comunicații (AOSIC) și administratorii CRIPTO ai sistemelor informatice și de comunicații. Respectarea prevederilor acestei directive este obligatorie pentru sistemele informatice și de comunicații naționale, civile și militare, care stochează, procesează sau transmit informații NATO clasificate.

ART. 3

Conținutul directivei prevăzute la art. 1 va fi revizuit periodic, în vederea armonizării normelor naționale cu reglementările NATO referitoare la domeniul INFOSEC.

ART. 4

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

ART. 5

Oficiul Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat urmărește ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

Directorul general al Oficiului Registrului

Național al Informațiilor Secrete de Stat,

Marius Petrescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 21 noiembrie 2003.

Nr. 487.

--------------

*) Anexa se comunică unităților și instituțiilor de drept public și privat îndreptățite.

 

 
 

înapoi sus
pagina anterioară
 
    
©2013 - ORNISS - Oficiul Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat
Modificarea neautorizată a acestui site se pedepsește conform legii.