Legislație
pagina anterioară english version
prezentare
legislatie
proceduri
formulare
stiri
informatii utile
adrese utile
informatii de contact
 
 
 

ORDIN nr. 486 din 21 noiembrie 2003
privind aprobarea Instrucțiunilor pentru controlul și protecția materialelor COMSEC NATO în statele nemembre NATO și organizațiile internaționale - IC 1
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 866 din 5 decembrie 2003

În temeiul prevederilor art. 1 alin. (4) lit. b) și g) și ale art. 3 alin. (6) din Ordonanța de urgentă a Guvernului nr. 153/2002 privind organizarea și funcționarea Oficiului Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat, aprobată prin Legea nr. 101/2003,

directorul general al Oficiului Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat emite prezentul ordin.

ART. 1

Se aprobă Instrucțiunile pentru controlul și protecția materialelor COMSEC NATO în statele nemembre NATO și organizațiile internaționale - IC 1, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

ART. 2

Instrucțiunile prevăzute la art. 1 se referă la procedurile și procesele obligatorii pentru protecția, controlul și mânuirea materialelor criptografice distribuite de către NATO statelor nemembre NATO și organizațiilor internaționale și stabilesc măsurile care trebuie luate pentru asigurarea securității fizice și criptografice a materialelor criptografice ale NATO.

ART. 3

Instrucțiunile prevăzute la art. 1 vor fi folosite de către Agenția pentru Distribuirea Materialului Criptografic (ADMC), administratorii (înlocuitorii administratorilor) CRIPTO ai conturilor COMSEC și administratorii COMSEC ai sistemelor informatice și de comunicații. Respectarea prevederilor acestor instrucțiuni este obligatorie pentru sistemele informatice și de comunicații naționale, civile și militare, care folosesc echipamente și materiale criptografice NATO.

ART. 4

Conținutul instrucțiunilor prevăzute la art. 1 va fi revizuit periodic, în vederea armonizării normelor naționale cu reglementările NATO referitoare la domeniul INFOSEC.

ART. 5

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

ART. 6

Oficiul Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat urmărește ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.


Directorul general al Oficiului Registrului

Național al Informațiilor Secrete de Stat,

 

Marius Petrescu,

secretar de stat

 

București, 21 noiembrie 2003.

Nr. 486.

 

---------------

*) Anexa se comunică unităților și instituțiilor de drept public și privat îndreptățite.

 

 
 

înapoi sus
pagina anterioară
 
    
©2013 - ORNISS - Oficiul Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat
Modificarea neautorizată a acestui site se pedepsește conform legii.