Legislație
pagina anterioară english version
prezentare
legislatie
proceduri
formulare
stiri
informatii utile
adrese utile
informatii de contact
 
 
 

ORDIN nr. 199 din 7 august 2008 pentru aprobarea Politicii de interconectare a sistemelor informatice și de comunicații care vehiculează informații UE clasificate - INFOSEC 8

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 650 din 12 septembrie 2008

 

În temeiul art. 3 alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 153/2002 privind organizarea și funcționarea Oficiului Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat, aprobată prin Legea nr. 101/2003 , cu modificările și completările ulterioare, al art. II din Legea nr. 343/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 153/2002 și al art. 58 alin. (3) din Regulamentul privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea și prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum și a altor documente, în vederea adoptării/aprobării, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.226/2007 , cu modificările și completările ulterioare,

 

directorul general al Oficiului Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat emite prezentul ordin.

 

ART. 1

Se aprobă Politica de interconectare a sistemelor informatice și de comunicații care vehiculează informații UE clasificate - INFOSEC 8, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

--------

*) Anexa se comunică persoanelor juridice de drept public și privat îndreptățite.

 

ART. 2

Documentul aprobat potrivit art. 1 stabilește cerințele obligatorii aplicabile sistemelor informatice și de comunicații naționale care vehiculează informații UE clasificate.

ART. 3

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Oficiului Registrului

Național al Informațiilor Secrete de Stat,

Marius Petrescu

 

București, 7 august 2008.

Nr. 199.

------

 

 
 

înapoi sus
pagina anterioară
 
    
©2013 - ORNISS - Oficiul Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat
Modificarea neautorizată a acestui site se pedepsește conform legii.