Legislație
pagina anterioară english version
prezentare
legislatie
proceduri
formulare
stiri
informatii utile
adrese utile
informatii de contact
 
 
 

ORDIN nr. 485 din 21 noiembrie 2003
privind aprobarea Directivei INFOSEC tehnice și de implementare pentru interconectarea sistemelor informatice și de comunicații (SIC) - INFOSEC 7
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 874 din 9 decembrie 2003

În temeiul prevederilor art. 1 alin. (4) lit. b) și g) și ale art. 3 alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 153/2002 privind organizarea și funcționarea Oficiului Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat, aprobată prin Legea nr. 101/2003,

directorul general al Oficiului Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat emite prezentul ordin.

ART. 1

Se aprobă Directiva INFOSEC tehnică și de implementare pentru interconectarea sistemelor informatice și de comunicații (SIC) - INFOSEC 7, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

ART. 2

(1) Directiva prevăzută la art. 1 stabilește principiile de bază care trebuie aplicate la interconectarea SIC care vehiculează informații NATO clasificate, precum și cerințele minime de securitate pentru interconectare.

(2) Aplicarea prevederilor directivei prevăzute la art. 1 este obligatorie pentru sistemele informatice și de comunicații naționale, civile și militare, care stochează, procesează sau transmit informații NATO clasificate.

ART. 3

Conținutul directivei prevăzute la art. 1 va fi revizuit periodic, în vederea armonizării normelor naționale cu reglementările NATO referitoare la domeniul INFOSEC.

ART. 4

Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

ART. 5

Oficiul Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat urmărește ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

Directorul general al Oficiului Registrului

Național al Informațiilor Secrete de Stat,

 

Marius Petrescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 21 noiembrie 2003.

Nr. 485.

-----------

*) Anexa se comunică unităților și instituțiilor de drept public și privat îndreptățite.

 

 
 

înapoi sus
pagina anterioară
 
    
©2013 - ORNISS - Oficiul Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat
Modificarea neautorizată a acestui site se pedepsește conform legii.