Legislație
pagina anterioară english version
prezentare
legislatie
proceduri
formulare
stiri
informatii utile
adrese utile
informatii de contact
 
 
 

ORDIN nr. 358 din 10 decembrie 2008 pentru aprobarea Directivei privind selectarea și instalarea echipamentelor și sistemelor care vehiculează informații clasificate în format electronic - INFOSEC 6, versiunea 2

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 861 din 20 decembrie 2008

 

În temeiul:

- art. 3 alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 153/2002 privind organizarea și funcționarea Oficiului Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat, aprobată prin Legea nr. 101/2003 , cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. II din Legea nr. 343/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 153/2002 ;

- art. 58 alin. (3) din Regulamentul privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea și prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum și a altor documente, în vederea adoptării/aprobării, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.226/2007 , cu modificările și completările ulterioare,

 

directorul general al Oficiului Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat emite prezentul ordin.

 

ART. 1

Se aprobă Directiva privind selectarea și instalarea echipamentelor și sistemelor care vehiculează informații clasificate în format electronic - INFOSEC 6, versiunea 2, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

-----------

*) Anexa se comunică persoanelor juridice de drept public și privat îndreptățite.

ART. 2

Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ghidul pentru instalarea echipamentelor electronice destinate prelucrării informațiilor clasificate - DS 6, aprobat prin Ordinul directorului general al Oficiului Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat nr. 490/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 885 din 12 decembrie 2003, precum și Directiva INFOSEC tehnică și de implementare privind securitatea emisiei - INFOSEC 6, aprobată prin Ordinul directorului general al Oficiului Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat nr. 159/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 130 din 10 februarie 2006.

ART. 3

Directiva aprobată potrivit prevederilor art. 1 stabilește un set de cerințe obligatorii aplicabile sistemelor informatice și de comunicații naționale care procesează, stochează sau transmit informații naționale, NATO și UE clasificate.

ART. 4

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Oficiului Registrului

Național al Informațiilor Secrete de Stat,

 

Marius Petrescu

 

București, 10 decembrie 2008.

Nr. 358.

-------

 

 
 

înapoi sus
pagina anterioară
 
    
©2013 Oficiul Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat - ORNISS
Modificarea neautorizată a acestui site se pedepsește conform legii