Legislație
pagina anterioară english version
prezentare
legislatie
proceduri
formulare
stiri
informatii utile
adrese utile
informatii de contact
 
 
 

ORDIN nr. 391 din 11 noiembrie 2004
pentru aprobarea Directivei INFOSEC tehnice și de implementare privind securitatea calculatoarelor și a rețelelor locale - INFOSEC 4
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.081 din 19 noiembrie 2004

În temeiul prevederilor art. 1 alin. (4) lit. b) și ale art. 3 alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 153/2002 privind organizarea și funcționarea Oficiului Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat, aprobată prin Legea nr. 101/2003,

directorul general al Oficiului Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat emite prezentul ordin.

ART. 1

Se aprobă Directiva INFOSEC tehnică și de implementare privind securitatea calculatoarelor și a rețelelor locale - INFOSEC 4, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

ART. 2

Directiva prevăzută la art. 1 a fost elaborată pentru consilierea și sprijinirea autorităților operaționale ale sistemelor informatice și de comunicații (AOSIC) și stabilește un set minim de standarde INFOSEC pentru protecția informațiilor, a serviciilor și resurselor sistemelor informatice, împotriva pierderii confidențialității, integrității și disponibilității.

ART. 3

Conținutul directivei prevăzute la art. 1 va fi revizuit periodic, în vederea armonizării legislației naționale cu reglementările NATO referitoare la domeniul INFOSEC.

ART. 4

Oficiul Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat urmărește ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

Directorul general al Oficiului Registrului

Național al Informațiilor Secrete de Stat,

 

Marius Petrescu,

secretar de stat

 

 

București, 11 noiembrie 2004.

Nr. 391.

__________

*) Anexa se comunică unităților și instituțiilor de drept public și privat îndreptățite.

 
 

înapoi sus
pagina anterioară
 
    
©2013 - ORNISS - Oficiul Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat
Modificarea neautorizată a acestui site se pedepsește conform legii.