Legislație
pagina anterioară english version
prezentare
legislatie
proceduri
formulare
stiri
informatii utile
adrese utile
informatii de contact
 
 
 

ORDIN nr. 12 din 27 ianuarie 2006
pentru aprobarea Metodologiei privind acreditarea structurilor interne INFOSEC din cadrul autorităților desemnate de securitate - INFOSEC 11
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 135 din 13 februarie 2006

În temeiul art. 1 alin. (4) lit. b) și r) și al art. 3 alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 153/2002 privind organizarea și funcționarea Oficiului Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat, aprobată prin Legea nr. 101/2003, cu modificările și completările ulterioare,

directorul general al Oficiului Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat emite prezentul ordin.

ART. 1

Se aprobă Metodologia privind acreditarea structurilor interne INFOSEC din cadrul autorităților desemnate de securitate - INFOSEC 11, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

ART. 2

Metodologia prevăzută la art. 1 este elaborată în conformitate cu cerințele politicii naționale de securitate și cu directivele Oficiului Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat privind domeniul INFOSEC și se adresează Agenției de Acreditare de Securitate (AAS), autorităților desemnate de securitate (ADS) și structurilor responsabile cu acreditarea de securitate a sistemelor informatice și de comunicații (SIC), care vehiculează informații naționale clasificate secret de stat, aflate în administrarea ADS.

ART. 3

Conținutul metodologiei prevăzute la art. 1 va fi revizuit periodic, în vederea armonizării cu politica națională de securitate și cu reglementările NATO, UE și ale statelor cu care România are încheiate acorduri sau aranjamente de securitate.

ART. 4

Oficiul Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat urmărește ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

Directorul general al Oficiului Registrului

Național al Informațiilor Secrete de Stat,


Marius Petrescu

secretar de stat

 

București, 27 ianuarie 2006.

Nr. 12.

---------

* ) Anexa se comunică unităților și instituțiilor de drept public și privat îndreptățite.

 
 

înapoi sus
pagina anterioară
 
    
©2013 - ORNISS - Oficiul Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat
Modificarea neautorizată a acestui site se pedepsește conform legii.