Legislație
pagina anterioară english version
prezentare
legislatie
proceduri
formulare
stiri
informatii utile
adrese utile
informatii de contact
 
 
 

ORDIN nr. 387 din 11 noiembrie 2004
pentru aprobarea Ghidului INFOSEC tehnic și de implementare pentru protejarea sistemelor informatice și de comunicații împotriva programelor informatice nocive - DS 9
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.081 din 19 noiembrie 2004

În temeiul prevederilor art. 1 alin. (4) lit. b) și ale art. 3 alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 153/2002 privind organizarea și funcționarea Oficiului Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat, aprobată prin Legea nr. 101/2003,

directorul general al Oficiului Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat emite prezentul ordin.

ART. 1

Se aprobă Ghidul INFOSEC tehnic și de implementare pentru protejarea sistemelor informatice și de comunicații împotriva programelor informatice nocive DS 9, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

ART. 2

Ghidul prevăzut la art. 1 este elaborat în conformitate cu cerințele politicii naționale și ale NATO de protecție a informațiilor clasificate și constituie un îndrumar în sprijinul autorităților operaționale ale sistemelor informatice și de comunicații (AOSIC), în vederea implementării de masuri de securitate conforme cu aceste cerințe.

ART. 3

Conținutul ghidului prevăzut la art. 1 va fi revizuit periodic, în vederea armonizării legislației naționale cu reglementările NATO referitoare la domeniul INFOSEC.

ART. 4

Oficiul Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat urmărește ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

Directorul general al Oficiului Registrului

Național al Informațiilor Secrete de Stat,

 

Marius Petrescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 11 noiembrie 2004.

Nr. 387.

-------

*) Anexa se comunică unităților și instituțiilor de drept public și privat îndreptățite.

 

 
 

înapoi sus
pagina anterioară
 
    
©2013 - ORNISS - Oficiul Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat
Modificarea neautorizată a acestui site se pedepsește conform legii.