Legislație
pagina anterioară english version
prezentare
legislatie
proceduri
formulare
stiri
informatii utile
adrese utile
informatii de contact
 
 
 

ORDIN nr. 149 din 18 aprilie 2005
pentru aprobarea Metodologiei privind elaborarea Planului pentru continuarea activității în situații de urgență pentru sisteme informatice și de comunicații (SIC) care vehiculează informații clasificate - DS 7
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 6 mai 2005

În temeiul prevederilor art. 1 alin. (4) lit. b) și ale art. 3 alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 153/2002 privind organizarea și funcționarea Oficiului Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat, aprobată prin Legea nr. 101/2003,

directorul general al Oficiului Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat emite prezentul ordin.

ART. 1

Se aprobă Metodologia privind elaborarea Planului pentru continuarea activității în situații de urgență pentru sisteme informatice și de comunicații (SIC) care vehiculează informații clasificate - DS 7, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

ART. 2

Metodologia prevăzută la art. 1 este elaborată în concordanță cu cerințele politicii naționale de securitate și cu directivele Oficiului Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat (ORNISS) privind domeniul INFOSEC și poate fi folosită de persoanele juridice de drept public și privat care au în administrare SIC, care stochează, procesează sau transmit informații clasificate, de structurile/funcționarii de securitate, managerii de proiect, autoritățile operaționale ale SIC (AOSIC), autoritățile de evaluare și certificare autorizate de către ORNISS, Agenția de Acreditare de Securitate (AAS), precum și de către coordonatorul responsabil cu elaborarea și aplicarea Planului pentru continuarea activității în situații de urgență.

ART. 3

Conținutul metodologiei prevăzute la art. 1 va fi revizuit periodic în vederea armonizării normelor naționale cu reglementările NATO, ale Uniunii Europene și ale statelor cu care România are acorduri sau aranjamente de securitate referitoare la domeniul INFOSEC.

ART. 4

Oficiul Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat urmărește ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

Directorul general al Oficiului Registrului

Național al Informațiilor Secrete de Stat,

 

Marius Petrescu

secretar de stat

 

București, 18 aprilie 2005.

Nr. 149.

----------

*) Anexa se comunică persoanelor juridice de drept public și privat îndreptățite.

 
 

înapoi sus
pagina anterioară
 
    
©2013 - ORNISS - Oficiul Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat
Modificarea neautorizată a acestui site se pedepsește conform legii.