Legislație
pagina anterioară english version
prezentare
legislatie
proceduri
formulare
stiri
informatii utile
adrese utile
informatii de contact
 
 
 

ORDIN nr. 3 din 5 ianuarie 2005
pentru aprobarea Ghidului INFOSEC privind analiza naturii și proporțiilor amenințărilor și vulnerabilităților la adresa sistemelor informatice
și de comunicații (SIC) - DS 4
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 74 din 21 ianuarie 2005

În temeiul prevederilor art. 1 alin. (4) lit. b) și ale art. 3 alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 153/2002 privind organizarea și funcționarea Oficiului Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat, aprobată prin Legea nr. 101/2003,

directorul general al Oficiului Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat emite prezentul ordin.

ART. 1

Se aprobă Ghidul INFOSEC privind analiza naturii și proporțiilor amenințărilor și vulnerabilităților la adresa sistemelor informatice și de comunicații (SIC) - DS 4, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

ART. 2

Ghidul prevăzut la art. 1 este elaborat în conformitate cu cerințele politicii de securitate naționale și NATO de protecție a informațiilor clasificate și constituie un îndrumar pentru autoritățile operaționale ale sistemelor informatice și de comunicații (AOSIC) și administratorii de securitate ai sistemelor informatice și de comunicații.

ART. 3

Conținutul ghidului prevăzut la art. 1 va fi revizuit periodic în vederea armonizării normelor naționale cu reglementările NATO referitoare la domeniul INFOSEC.

ART. 4

Oficiul Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat urmărește ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

Directorul general al Oficiului Registrului

Național al Informațiilor Secrete de Stat,

 

Marius Petrescu,

secretar de stat

 

București, 5 ianuarie 2005.

Nr. 3.

----------

*) Anexa se comunică unităților și instituțiilor de drept public și privat îndreptățite.

 
 

înapoi sus
pagina anterioară
 
   



 
©2013 - ORNISS - Oficiul Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat
Modificarea neautorizată a acestui site se pedepsește conform legii.