Legislație
pagina anterioară english version
prezentare
legislatie
proceduri
formulare
stiri
informatii utile
adrese utile
informatii de contact
 
 
 

ORDIN nr. 389 din 11 noiembrie 2004
pentru aprobarea Metodologiei privind managementul riscului de securitate pentru sistemele informatice și de comunicații care stochează, procesează sau transmit informații clasificate - DS 3
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.081 din 19 noiembrie 2004

În temeiul prevederilor art. 1 alin. (4) lit. b) și ale art. 3 alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 153/2002 privind organizarea și funcționarea Oficiului Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat, aprobată prin Legea nr. 101/2003,

directorul general al Oficiului Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat emite prezentul ordin.

ART. 1

Se aprobă Metodologia privind managementul riscului de securitate pentru sistemele informatice și de comunicații care stochează, procesează sau transmit informații clasificate - DS 3, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

ART. 2

Metodologia prevăzută la art. 1 este elaborata în conformitate cu cerințele politicii naționale și ale NATO de securitate a sistemelor informatice și de comunicații (SIC) și se adresează autorităților operaționale ale SIC, autorităților de evaluare și certificare autorizate să desfășoare analiza riscurilor de securitate și Agenției de Acreditare de Securitate.

ART. 3

Conținutul metodologiei prevăzute la art. 1 va fi revizuit periodic, în vederea armonizării legislației naționale cu reglementările NATO referitoare la domeniul INFOSEC.

ART. 4

Oficiul Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat urmărește ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

Directorul general al Oficiului Registrului

Național al Informațiilor Secrete de Stat,

 

Marius Petrescu,

secretar de stat

 

București, 11 noiembrie 2004.

Nr. 389.

----------

*) Anexa se comunică unităților și instituțiilor de drept public și privat îndreptățite.

 
 

înapoi sus
pagina anterioară
 
    
©2013 - ORNISS - Oficiul Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat
Modificarea neautorizată a acestui site se pedepsește conform legii.