Legislație
pagina anterioară english version
prezentare
legislatie
proceduri
formulare
stiri
informatii utile
adrese utile
informatii de contact
 
 
 

ORDIN nr. 171 din 10 martie 2006 pentru aprobarea Ghidului INFOSEC privind estimarea nivelurilor de încredere pentru medii specifice în care operează sisteme informatice și de comunicații - DS 13

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 29 martie 2006

 

În temeiul art. 1 alin. (4) lit. b) și al art. 3 alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 153/2002 privind organizarea și funcționarea Oficiului Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat, aprobată prin Legea nr. 101/2003, cu modificările și completările ulterioare,

 

directorul general al Oficiului Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat emite prezentul ordin.

 

ART. 1

Se aprobă Ghidul INFOSEC privind estimarea nivelurilor de încredere pentru medii specifice în care operează sisteme informatice și de comunicații - DS 13, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

---------

*) Anexa se comunică persoanelor juridice de drept public și privat îndreptățite.

ART. 2

Ghidul aprobat potrivit art. 1 abordeaza aspecte legate de nivelurile de încredere în funcțiile de securitate ale produselor de securitate IT, precum și de stabilirea unor niveluri minime de încredere pentru sistemele informatice și de comunicații naționale, care vehiculează informații clasificate.

 

p. Directorul general

al Oficiului Registrului Național

al Informațiilor Secrete de Stat,

 

Sorin Eugen Constantinescu

 

București, 10 martie 2006.

Nr. 171.

 

 
 

înapoi sus
pagina anterioară
 
    
©2013 Oficiul Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat - ORNISS -
Modificarea neautorizată a acestui site se pedepsește conform legii