Legislație
pagina anterioară english version
prezentare
legislatie
proceduri
formulare
stiri
informatii utile
adrese utile
informatii de contact
 
 
 

ORDIN nr. 198 din 7 august 2008 pentru aprobarea Ghidului INFOSEC tehnic și de implementare privind identificarea și autentificarea în sistemele informatice și de comunicații care vehiculează informații clasificate - DS 11

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 650 din 12 septembrie 2008

 

În temeiul art. 1 alin. (4) lit. b) și al art. 3 alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 153/2002 privind organizarea și funcționarea Oficiului Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat, aprobată prin Legea nr. 101/2003 , cu modificările și completările ulterioare, și al art. 58 alin. (3) din Regulamentul privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea și prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum și a altor documente, în vederea adoptării/aprobării, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.226/2007 , cu modificările și completările ulterioare,

 

directorul general al Oficiului Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat emite prezentul ordin.

 

ART. 1

Se aprobă Ghidul INFOSEC tehnic și de implementare privind identificarea și autentificarea în sistemele informatice și de comunicații care vehiculează informații clasificate - DS 11, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

-------

*) Anexa se comunică persoanelor juridice de drept public și privat îndreptățite.

 

ART. 2

Ghidul aprobat potrivit art. 1 stabilește cerințele de selectare și implementare a mecanismelor de identificare și autentificare destinate protecției informațiilor clasificate stocate, procesate sau transmise prin intermediul sistemelor informatice și de comunicații.

ART. 3

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Oficiului Registrului

Național al Informațiilor Secrete de Stat,

Marius Petrescu

 

București, 7 august 2008.

Nr. 198.

 

-------

 

 
 

înapoi sus
pagina anterioară
 
    
©2013 - ORNISS - Oficiul Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat
Modificarea neautorizată a acestui site se pedepsește conform legii.