Legislație
pagina anterioară english version
prezentare
legislatie
proceduri
formulare
stiri
informatii utile
adrese utile
informatii de contact
 
 
 

ORDIN nr. 174 din 16 martie 2006 pentru aprobarea Ghidului INFOSEC tehnic și de implementare privind centralele telefonice automate de comutatie - DS 10

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 260 din 22 martie 2006

 

În temeiul art. 1 alin. (4) lit. b) și al art. 3 alin. (6) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 153/2002 privind organizarea și funcționarea Oficiului Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat, aprobată prin Legea nr. 101/2003 , cu modificările și completările ulterioare,

 

directorul general al Oficiului Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat emite prezentul ordin.

 

ART. 1

Se aproba Ghidul INFOSEC tehnic și de implementare privind centralele telefonice automate de comutatie - DS 10, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

---------

*) Anexa se comunica persoanelor juridice de drept public și privat îndreptățite.

 

ART. 2

Ghidul prevăzut la art. 1 este elaborat de Oficiul Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat (O.R.N.I.S.S.) în conformitate cu cerințele politicii naționale, care cuprinde și recomandările NATO și UE privind securitatea sistemelor informatice și de comunicații (SIC), precum și cele mai bune practici din statele membre NATO și UE în domeniul protecției informațiilor clasificate.

 

p. Directorul general al Oficiului

Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat,

 

Sorin Eugen Constantinescu

 

București, 16 martie 2006.

Nr. 174.

 

 
 

înapoi sus
pagina anterioară
 
    
©2013 Oficiul Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat - ORNISS
Modificarea neautorizată a acestui site se pedepsește conform legii