Legislație
pagina anterioară english version
prezentare
legislatie
proceduri
formulare
stiri
informatii utile
adrese utile
informatii de contact
 
 
 

ORDIN nr.5 din 12 ianuarie 2006
pentru aprobarea
instrucțiunilor privind transportul materialelor
NATO clasificate - AC - 1
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 1 februarie 2006

În temeiul art.12 din Ordonanța Guvernului nr. 52/2005 privind organizarea și desfășurarea activității de curierat pentru materialele NATO clasificate, aprobată prin Legea nr. 342/2005,

directorul general al Oficiului Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat emite prezentul ordin.

ART. 1

Se aprobă Instrucțiunile privind transportul materialelor NATO clasificate AC - 1, prevăzute în anexa* ) care face parte integrantă din prezentul ordin.

ART. 2

Instrucțiunile prevăzute la art. 1 sunt elaborate în conformitate cu reglementările naționale și NATO în vigoare privind transportul materialelor clasificate și vor fi aplicate de persoanele juridice de drept public sau privat implicate în activitățile de transport al materialelor NATO clasificate.

ART. 3

Conținutul instrucțiunilor prevăzute la art. 1 va fi revizuit periodic, în vederea armonizării normelor naționale cu reglementările NATO, UE și ale statelor cu care România are încheiate acorduri sau aranjamente de securitate.

ART. 4

Oficiul Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat urmărește ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

Directorul general al Oficiului Registrului

Național al Informațiilor Secrete de Stat,

Marius Petrescu

secretar de stat

 

București, 12 ianuarie 2006

Nr. 5

*) Anexa se comunică persoanelor juridice de drept public și privat îndreptățite.

 
 

înapoi sus
pagina anterioară
 
    
©2013 - ORNISS - Oficiul Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat
Modificarea neautorizată a acestui site se pedepsește conform legii.