Informații utile
pagina anterioară english version
prezentare
legislatie
proceduri
formulare
stiri
informatii utile
adrese utile
informatii de contact
 
 
 

Containere destinate protecției informațiilor clasificate

Containerele destinate protecției informațiilor clasificate trebuie să respecte condițiile prevăzute în "Cerințele minime pentru containerele destinate protecției informațiilor clasificate, pentru mecanismele de închidere, sistemele cu cifru și încuietorile acestora", aprobate prin Ordinul nr.443 din 31.10.2003 al Directorului general al ORNISS.

În cazul instituțiilor în care au fost stabilite, potrivit legii, structuri și măsuri proprii privind coordonarea și controlul activității referitoare la protecția informațiilor secrete de stat, se pot aplica și prevederile Ordinului nr.182 din 26 aprilie 2004 al Directorului general al ORNISS.

Evaluarea conformității containerelor destinate protecției informațiilor clasificate, conform art.16 alin.2 din Cerințele minime sus-menționate, se face de către o entitate evaluatoare și se finalizează cu un certificat de conformitate.

Entitățile evaluatoare se desemnează conform procedurii aprobate prin Ordinul nr.174 din 07.04.2004 al Directorului general al ORNISS și pot realiza sarcini specifice privind atestarea conformității containerelor destinate protecției informațiilor clasificate după obținerea certificatului de recunoaștere.

În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 443 din 31.10.2003, art.16(3), ORNISS ține evidența centralizată a certificatelor de conformitate eliberate de entitățile evaluatoare.

În baza procedurii aprobate prin Ordinul nr. 51/02.04.2009 al Directorului general al ORNISS, entitățile evaluatoare care au dobândit certificat de recunoaștere, până în prezent, se regăsesc în lista centralizată a entităților evaluatoare.

 


 
 
înapoi sus
pagina anterioară
 
    
©2015 Oficiul Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat - ORNISS
Modificarea neautorizată a acestui site se pedepsește conform legii