Legislație
pagina anterioară english version
prezentare
legislatie
proceduri
formulare
stiri
informatii utile
adrese utile
informatii de contact
 
 
 
HOTĂRÂRE nr. 590 din 21 aprilie 2004 pentru modificarea anexei la Normele privind protecția informațiilor clasificate ale Organizației Tratatului Atlanticului de Nord în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 353/2002

EMITENT: GUVERNUL

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 23 aprilie 2004

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

având în vedere prevederile Legii nr. 22/2004 pentru aderarea României la Tratatul Atlanticului de Nord, semnat la Washington la 4 aprilie 1949,

ținând seama de obligațiile asumate de România în calitate de stat membru NATO,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

ART. I

Modelul certificatelor de securitate tip A si tip B prevăzute în anexa la Normele privind protecția informațiilor clasificate ale Organizației Tratatului Atlanticului de Nord în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 353/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 315 din 13 mai 2002, se înlocuiește cu modelul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. II

Certificatele de securitate eliberate în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 353/2002 până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri își păstrează valabilitatea, în condițiile stabilite prin ordin al directorului general al Oficiului Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NASTASE


Contrasemnează:

--------------

Directorul general al Oficiului Registrului Național

al Informațiilor Secrete de Stat,

Marius Petrescu

 

București, 21 aprilie 2004.

Nr. 590.

 

 

 

ORNISS-NESECRET

 

ANEXA

Nr.

CERTIFICAT DE SECURITATE (A)

1. Se certifică, prin prezenta, că:

Numele complet:

...........................................................................................................................

Data și locul nașterii:

...........................................................................................................................

are certificat de securitate a personalului, eliberat de Oficiul Registrului

Național al Informațiilor Secrete de Stat în concordanța cu reglementările

curente ale NATO, inclusiv cu Anexa de securitate la C-M(64)39 în cazul infor-

mațiilor clasificate ATOMAL, și este, din acest motiv, declarat apt pentru a-i

fi încredințate informații clasificate, inclusiv de nivelul ................................................

................................................................................

2. Validitatea acestui certificat se menține până nu mai târziu de ..................................

.............................................................................................................................

 

Data:

 

Directorul general al ORNISS,

..................................................

 

 

 

 

ORNISS-UNCLASSIFIED

 

Nr.

CERTIFICATE OF SECURITY CLEARANCE (B)

Issued by ............................................................................................................

Date and Place of Issue

..........................................................................................................................

............................. Valid until ..............................................................................

This is to certify that:

Full Name ............................................................................................................

Date of Birth ........................................................................................................

Place of Birth ........................................................................................................

Nationality ...........................................................................................................

Where employed .................................................................................................

Purpose and Duration of Visit ................................................................................

Holder of Passport/Identity Card No. .......................................................................

Issued at ............................... Dated ...................................................................

Military Rank and Number (where applicable) ...........................................................

...........................................................................................................................

has been granted access to NATO information classified up to and including ................

........................................ in accordance with current NATO security

regulations, including the Security Annex to C-M(64)39 in the case of ATOMAL

information, and has been briefed according by .......................................................

 

Signed:

Title: Director general
Official government stamp
  of ORNISS  

 

Date:

NOTE: This certificate must be handled in accordance with the provisions of

NATO Security Policy and supporting directives.


 
 
înapoi sus
pagina anterioară
 
    
©2013 - ORNISS - Oficiul Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat
Modificarea neautorizată a acestui site se pedepsește conform legii.