Legislație
pagina anterioară english version
prezentare
legislatie
proceduri
formulare
stiri
informatii utile
adrese utile
informatii de contact
 
 
 

HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 2.202 din 30 noiembrie 2004 pentru modificarea și completarea art. 152 din Standardele naționale de protecție a informațiilor clasificate în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 585/2002

EMITENT: GUVERNUL

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.225 din 20 decembrie 2004

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

ARTICOL UNIC

Articolul 152 din Standardele naționale de protecție a informațiilor clasificate în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 585/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 5 iulie 2002, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La litera a) a alineatului (1) se introduce o noua liniuță, cu următorul cuprins:

"- personalul din cadrul Parchetului Național Anticorupție."

2. Alineatul (1) litera d) va avea următorul cuprins:

"d) Ministerul Administrației și Internelor, Serviciul de Protecție și Pază și Serviciul de Telecomunicații Speciale, pentru personalul propriu și al persoanelor juridice a căror activitate o coordonează;".

3. După litera d) a alineatului (1) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:

"e) Ministerul Justiției, pentru personalul propriu și al persoanelor juridice a căror activitate o coordonează, altul decât cel pentru care verificarea este de competența Serviciului Român de Informații."

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NASTASE

 

Contrasemnează:

Directorul Serviciului Român de Informații,

Alexandru-Radu Timofte

 

Ministrul justiției,

Cristian Diaconescu

 

București, 30 noiembrie 2004.

Nr. 2202.


 
 
înapoi sus
pagina anterioară
 
    
©2013 - ORNISS - Oficiul Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat
Modificarea neautorizată a acestui site se pedepsește conform legii.