Legislație
pagina anterioară english version
prezentare
legislatie
proceduri
formulare
stiri
informatii utile
adrese utile
informatii de contact
 
 
 

HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 185/2005
privind modificarea Standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.585/2002

În temeiul art.108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. - Standardele naționale de protecție a informațiilor clasificate din România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 585/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 5 iulie 2002, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Alineatul (2) al articolului 186 va avea următorul cuprins:

"(2) Termenul de răspuns este de 60 de zile lucrătoare de la data primirii cererii. Pentru zborurile aerofotogrammetrice efectuate la scări de zbor mai mari de 1:20.000 în scopul realizării pe planuri topografice și cadastrale, termenul este de 30 de zile lucrătoare."

2. Articolul 190 va avea următorul cuprins:

"Art. 190. - (1) Activitatea de aerofotografiere cu camere fotogrammetrice digitale sau analogice a teritoriului României, la o scară de zbor mai mare de 1:20.000, se efectuează pe baza autorizației speciale eliberate de ORNISS și în prezența reprezentantului Ministerului Apărării Naționale.

(2) În vederea eliberării autorizației menționate la alin. (1), cererea adresată ORNISS trebuie să conțină, pe lângă datele prevăzute la art. 186 alin. (1), și scara de zbor la care vor fi efectuate activitățile de aerofotografiere.

(3) Activitățile de developare a materialului fotografic și scanarea negativelor, după caz, se pot realiza, în prezența reprezentantului Ministerului Apărării Naționale, de către persoane juridice care îndeplinesc condițiile legale privind protecția informațiilor clasificate.

(4) Materialele obținute din activitățile de aerofotografiere prevăzute la alin. (1) se predau persoanelor juridice autorizate, pe bază de documente justificative, în prezența reprezentantului Ministerului Apărării Naționale.

(5) ORNISS ține evidența autorizațiilor speciale și dispune retragerea acestora, la propunerea motivată a organelor de control abilitate.

(6) Developarea materialului fotografic și scanarea negativelor de către persoanele juridice autorizate se realizează exclusiv pe teritoriul național.

(7) Materialele rezultate în urma procesului de developare și scanare, precum și cele rezultate în urma activităților de aerofotografiere cu camere fotogrammetrice digitale sunt declasificate, cu avizul Autorităților Desemnate de Securitate (ADS), de către Ministerul Apărării Naționale, în termen de 30 de zile lucrătoare de la primirea acestora.

(8) În termenul prevăzut la alin. (7) produsele finale rezultate în urma declasificării se vor preda la ORNISS, prin grija reprezentantului Ministerului Apărării Naționale, pentru a fi puse la dispoziție beneficiarului.

(9) Se exceptează de la obligația îndeplinirii procedurii prevăzute la alin. (1) - (8) activitățile de aerofotografiere efectuate pe teritoriul României la o scară de zbor mai mică sau egală cu 1 : 20.000."

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

 

 


București, 9 martie 2005.
Nr. 185

 

Contrasemnează :

p. Ministrul administrației și internelor,
Anghel Andreescu
secretar de stat
Ministrul agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale,
Gheorghe Flutur
Ministrul apărării naționale,
Teodor Atanasiu 
 
înapoi sus
pagina anterioară
 
    
©2013 - ORNISS - Oficiul Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat
Modificarea neautorizată a acestui site se pedepsește conform legii.